Udělejte si čas na ministerstvo

12
Udělejte si čas na ministerstvo

Abyste byli ve službě efektivní, musíte dobře hospodařit se svým časem. Ať už jste pastorem na plný úvazek nebo bi-profesionálním pastorem, může se vám někdy zdát, že čas, který věnujete službě, je přeplněný vším ostatním.

Problém s vaším časem nejsou hodiny. Není to váš rozvrh. Jde o to, jak využijete čas, který máte. Zlobit se na hodiny nebo svůj rozvrh je jako zlobit se na váhu v koupelně. To, že se vám nelíbí, jak čte, není chyba váhy. Čas je prostě měřítko. Musíte se naučit, jak to lépe spravovat.

Během posledních pěti desetiletí ve službě jsem prožil tři pravdy, které Pavel sdílí v Efezským 5:15–17. Každá pravda mi pomohla lépe využít čas, abych mohl dělat to, k čemu mě Bůh stvořil.

Budete mít čas udělat vše, k čemu vás Bůh povolal, pokud uvedete tyto zásady do praxe:

1. Zhodnoťte svůj životní styl.

„Tak si dej pozor, jak žiješ. Nežijte jako ignoranti, ale jako moudří lidé“ (Efezským 5:15 GNT). Podívejte se pozorně na svůj rozvrh a dejte si pozor na lupiče času. Neměli byste se ptát, kam jde váš čas. Máte stejné množství času jako kdokoli jiný. Důležité je, jak to používáte.

Přísloví 14:12 nám říkají: “Někteří lidé si myslí, že dělají správně, ale nakonec to vede ke smrti” (NCV). To platí v time managementu. I když můžeme věřit, že to, co děláme, je správné, stále to může být velká ztráta času.

Příliš mnoho lidí je ignorantských a apatických, pokud jde o to, jak tráví čas.

Pastore, nenech to být tebou.

Doporučuji vytvořit časový deník. Zaznamenávejte si, co děláte, hodinu po hodině, během následujících sedmi dnů. Už jen tento krok vám pomůže trávit čas lépe.

2. Použijte současnost.

„Dobře využijte každou příležitost, kterou máte“ (Efezským 5:16 GNT). Nejlepší čas na váš čas je Nyní-ne zítra nebo příští týden.

Jak využíváte příležitosti, které dnes vidíte?

  • Neprokrastinujte. Většina příležitostí, které dostáváme, by měla být napsána „pouze na omezenou dobu“. Pokud je nevyužijete, ztratili jste je.
  • Odstraňte požírače času. Pavel nám připomíná: „‚Máme dovoleno dělat cokoli,‘ tak říkají. To je pravda, ale ne všechno je dobré“ (1. Korinťanům 10:23 GNT). Mnohé z činností, které naplňují náš život, nejsou špatné, ale ani nutné. Abyste si udělali čas na to, k čemu vás Bůh volá, musíte se zbavit těch žroutů času.

3. Upřednostňujte to, co je důležité.

“Nežij bezstarostně, bezmyšlenkovitě.” Ujistěte se, že rozumíte tomu, co Mistr chce“ (Efezským 5:17 Poselství). Tajemství time-managementu je dělat to, co Bůh chce, abyste dělali. Pokud zjistíte, že nemáte dostatek času, znamená to jednu z následujících věcí:

  • Děláte něco, co pro vás Bůh nikdy nezamýšlel.
  • Neděláte to, co Bůh zamýšlel, abyste udělali.
  • Děláte správnou věc špatným způsobem.

Máte právě dost času na to, abyste konali Boží vůli. Bůh by neměl vůli pro tvůj život, a pak by ti nedal čas to udělat.

Zeptejte se sami sebe: “Co dělám, co není potřeba?” Jakmile odstraníte to, co není třeba udělat, můžete upřednostnit to, co Bůh chce, abyste dělali.

Realita je taková, že čas utíká nám všem. Na této straně věčnosti máme jen tolik času. Nyní je čas dobře využít svůj čas.

Tento týden máte 168 hodin. Jak je využijete?

podobné příspěvky

Leave a Reply